Friday, November 18, 2016

Alfabet želja, tarot i Drvo životaAlfabet želja jeste jedna od zanimljivih zaostavština britanskog okultiste Ostina Osmana Spera (1886-1956). Na dijagramu iznad dat je kružni prikaz mikrokosmosa, odnosno psihokosmosa sačinjenog od simbola i značenja njegovog alfabeta želja, odnosno atavističke azbuke, čije svako slovo, kako to kaže Kenet Grant, predstavlja jedno seksualno načelo, dovoljno moćno da pokrene iskonske atavističke naslage u psihi.

Iz priloženog dijagrama vidimo 18 simbola kojima se označava po jedno stanje-emocija-strast podeljenih na šest trijada koje poseduju planetarne atribucije. Tako dobijamo sledeću tabelu:
Saturn / Smrt = Olakšanje, Uništenje, Atrofija;
Jupiter / Želja = Radost, Privlačnost, Pohlepa;
Mars / Mržnja = Gnev, Agresija, Gađenje;
Venera / Ljubav = Zanos, Strast, Privrženost;
Merkur / Strah = Užas, Strava, Averzija;
Mesec / Seks = Rastvaranje, Požuda, Frustracija;

Primećujemo da nedostaje Sunce i njegovi atributi, pa sam, radi ostvarenja moje namere povezivanja Sperovog alfabeta sa velikim tarot arkanama, dodao još tri pojma povezanih sa solarnom prirodom: Mudrost, Razumevanje i Znanje. Kabalistički senzitivisani čitaoci će odmah u tome prepoznati imena sefira sa Drveta Života: Hokmah, Binah i lažna sefira Daat. Znanje, razumevanje i mudrost su izrazi artikulacije intelektualnih strasti i želja, ako tako mogu da se izrazim. Dakle, moja intervencija nije prosto dodatak na Sperov alfabet, niti je to moja namera, nego - ponavljam - deo procesa sinteze odgovarajućih saobraznosti između alfabeta želja i velikih tarot arkana. Takođe, Sperov dijagram je koristan i za povlačenje paralela sa kabalističkim putevima stvaranja. Evo kako izgleda saobrazni niz elemenata kabale, tarota, alfabeta želja, astroloških i prostornih atribucija (tzv prostorna kocka Pola Fostera Kejsa):
Sefire
1. Keter/Kruna = Asovi tarota = Imaginacija = prvi pokretač = sever;
2. Hokmah/Mudrost = Dvojke tarota = Volja = zvezde = severoistok;
3. Binah/Razumevanje = Trojke tarota = Smrt = Saturn = severozapad;
4. Hesed/Milost = Četvorke tarota = Želja = Jupiter = istok;
5. Geburah/Strogost = Petice tarota = Mržnja = Mars = zapad;
6. Tifaret/Lepota = Šestice tarota = Razum = Sunce = gore;
7. Necah/Pobeda = Sedmice tarota = Ljubav = Venera = jugoistok;
8. Hod/Sjaj = Osmice tarota = Strah = Merkur = jugozapad;
9. Jesod/Temelj = Devetke tarota = Seks = Mesec = jug;
10. Malkut/Kraljevstvo = Desetke tarota = Senzacija = Zemlja = dole;
Lažna sefira Daat/Znanje = Misao = centar;

Staze
11. Alef/vo = karta Luda = Ludilo = element Vazduh = linija koja spaja gornju i donju ravan kocke;
12. Bet/kuća = karta Mag = Užas = Merkur = gornja ravan kocke;
13. Gimel/kamila = karta Prvosveštenica = Rastvaranje = Mesec = donja ravan kocke;
14. Dalet/vrata = karta Carica = Zanos = Venera = prednja (istočna) ravan kocke;
15. He/prozor = karta Car = Agresija = Ovan = severoistočna vertikalna linija koja spaja gornju i donju ravan kocke;   
16. Vav/klin = karta Prvosveštenik = Privrženost = Bik = jugoistočna vertikalna linija koja spaja gornju i donju ravan kocke;
17. Zain/mač = karta Ljubavnici = Strava = Blizanci = gornja istočna linija koja spaja severnu (levu) i južnu (desnu) ravan kocke;
18. Het/ograda = karta Kočija = Požuda = Rak = donja istočna linija koja spaja severnu (levu) i južnu (desnu) ravan kocke;
19. Tet/zmija = karta Strast (Snaga) = Znanje = Lav = gornja severna linija koja spaja istočnu (prednju) i zapadnu (zadnju) ravan kocke;
20. Jod/šaka = karta Pustinjak = Averzija = Rak = donja severna linija koja spaja istočnu (prednju) i zapadnu (zadnju) ravan kocke;
21. Kap/dlan = karta Točak sreće = Radost = Jupiter = zadnja (zapadna) ravan kocke;
22. Lamed/bič = karta Ravnoteža (Pravda) = Strast = Vaga = severozapadna vertikalna linija koja spaja gornju i donju ravan kocke;
23. Mem/voda = karta Obešeni čovek = Frustracija = element Voda = linija koja spaja prednju (istočnu) i zadnju (zapadnu) ravan kocke;    
24. Nun/riba = karta Smrt = Gađenje = Škorpija = jugozapadna vertikalna linija koja spaja gornju i donju ravan kocke;
25. Samek/stub = karta Umerenost (Veština) = Privlačnost = Strelac = gornja zapadna linija koja spaja severnu (levu) i južnu (desnu) ravan kocke;
26. Ajin/oko = karta Đavo = Uništenje = Jarac = donja zapadna linija koja spaja severnu (levu) i južnu (desnu) ravan kocke;
27. Pe/usta = karta Toranj = Gnev = Mars = severna (leva) strana kocke;
28. Cadi/udica = karta Zvezda = Atrofija = Vodolija = gornja južna linija koja spaja prednju (istočnu) i zadnju (zapadnu) ravan kocke;
29. Kof/potiljak = karta Mesec = Pohlepa = Ribe = donja južna linija koja spaja prednju (istočnu) i zadnju (zapadnu) ravan kocke;
30. Reš/lice = karta Sunce = Mudrost = južna (desna) strana kocke;
31. Šin/zub = karta Eon (Sud) = Razumevanje = element vatre = linija koja spaja levu (severnu) i desnu (južnu) ravan kocke;    
32. Tau/krst = karta Univerzum (Svet) = Olakšanje = Saturn i element Zemlje = centar kocke;

Ovim sistemom atribucija dobijamo nove elemente za tumačenje poruka koje dobijamo preko tarota. Ukratko: Luda = Ludilo; Mag = Užas; Prvosveštenica = Rastvaranje; Carica = Zanos; Car = AgresijaPrvosveštenik = PrivrženostLjubavnici = StravaKočija = PožudaStrast (Snaga) = Znanje; Pustinjak = AverzijaTočak sreće = RadostRavnoteža (Pravda) = StrastObešeni čovek = FrustracijaSmrt = GađenjeUmerenost (Veština) = PrivlačnostĐavo = UništenjeToranj = Gnev; Zvezda = AtrofijaMesec = PohlepaSunce = Mudrost; Eon (Sud) = RazumevanjeUniverzum (Svet) = Olakšanje;

Takođe, možemo dopunjene atribucije Sperovog alfabeta želja projektovati na Drvo života na sledeći način:

Imaginaciju i Volju (zamišljene kao sefire) povezuje Ludilo ili Ludost (zamišljeno kao staza), odnosno izlaz iz razuma. Istovremeno ludilo povezuje ali takođe i ometa povezivanje Imaginacije i Volje; Imaginaciju i Smrt povezuje Užas; Imaginaciju i Razum povezuje Rastvaranje;

Volju i Smrt povezuje Zanos; Volju i Želju povezuje Privrženost; Volju i Razum povezuje Agresija - agresijom volja primorava razum na pokoravanje a razum agresijom racionalnosti sputava volju;

Smrt i Mržnju povezuje Požuda; Smrt i Razum povezuje Strava; 

Želju i Mržnju povezuje Znanje; Želju i Razum povezuje Averzija;

Mržnju i Razum povezuje Strast; Mržnju i Strah povezuje Frustracija;

Razum i Ljubav povezuje Gađenje; Razum i Strah povezuje Uništenje; Razum i Seks povezuje Privlačnost;

Ljubav i Strah povezuje Gnev; Ljubav i Seks povezuje Atrofija; Ljubav i Senzaciju (osete) povezuje Pohlepa; 

Strah i Seks povezuje Mudrost; Strah i Senzaciju povezuje Razumevanje;

Seks i Senzaciju povezuje Olakšanje;

Vidimo da Srednji stub Drveta povezuju tri staze odozdo naviše: Olakšanje, Privlačnost i Rastvaranje. Staza Gimel/Prvosveštenica upravo je to Rastvaranje koje od Tifareta/Razuma preko bezdana Misli vodi do čiste Imaginacije koju projektuje Beskrajni Um (Ajin Sof). 

2 comments:

  1. Како треба правилно руковати са Алфабетом Жеља,јер колико могу видети из приложеног тај рад би био готово исти као руковање са неком радиоактивном материјом?

    ReplyDelete
    Replies
    1. U neku ruku bih se složio sa vama. Iz tog razloga je priloženi tekst ograničen i više je u funkciji podsticaja za kreativnije tumačenje i doživljavanje tarot arkana i promišljanje dijagrama Drveta života sa alternativnijih pozicija. Dakle, ništa više od intelektualne igre + otvaranje novih perspektiva prilikom divinacije. Ukoliko pod pravilnim rukovanjem alfabetom podrazumevate bezbedno ostvarenje jasnih i nedvosmislenih ciljeva bez upropaštavanja sopstvenog života i psihe, onda ja zaista ne bih mogao nikom tu biti od koristi. Pročitajte Sperove knjige, ima ih na netu u pdf-u pa procenite sami. Moj stav je da svaki ozbiljniji rad sa alfabetom želja podrazumeva nekakvo životno i praktično iskustvo i mentalnu uravnoteženost ili barem upućenje od nekog ko baš u toj oblasti ima značajno iskustvo i postignute proverljive rezultate. Naposletku, budite sam svoj majstor: osmislite sami sopstveni alfabet i doktrinu svakog slova, umetnite u to smisao. To je teži i duži put ali svakako isplativiji. U tom slučaju Sperov alfabet može poslužiti kao primer jednog uspešnog i zanimljivog simboličkog instrumenta.

      Delete

Cenio bih konstruktivnu kritiku, bolju argumentaciju i lepo sročena pitanja.
Sve zabeleške na blogu su autorski tekstovi i ne smeju se prenositi bez dopuštenja autora. Ako biste hteli da tekst sa bloga na bilo koji način upotrebite, u celini ili delimično, molim Vas da me kontaktirate. Hvala.
dorijan.nuaj@gmail.com
All notes in this blog may not be reproduced without permission of author. If you want to copy text from the blog or to use in any way, in whole or in part, please contact me. Thank you.